Os oes angen Allwedd Cofrestru defnyddiwch: 
Carm103%


If an Enrolment Key is required, please use:
Carm103%


Sefydlu
Welcome mat
Welcome
Arwain
a Rheoli
corporate woman
Leadership & 
Management
 
Polisiau a 
Gweithdrefnau
Computer and desk
Policies & 
Procedures
Iechyd a 
Diogelwch
Banana and foot
Health &
Safety

 Effeithiolrwydd
Personol
man with coffee
Personal
Effectiveness
Cydraddoldebau a'r 
Iaith Gymraeg
Rainbow people and ballons
Equalities & 
Welsh Language
Gofal 
Cymdeithasol
Holding hands
Social 
Care
Cyllid a
TGCh
people computer
Finance 
& ICT


NODIADAU:
Os nad yw'r modiwl yn gweithio'n iawn, rhowch gynnigar borwr arall.  Rydym yn argymell Chrome, Edge, Mozilla Firefox, neu Safari.
Mwy o wybodaeth:
https://einpobl.sirgar.llyw.cymru/ein-pobl/dysgu-a-datblygu/e-ddysgu/


NOTES:
If the module does not work properly then try another internet browser. We recommend Chrome, Edge, Mozilla Firefox or Safari.
More information:
https://ourpeople.carmarthenshire.gov.wales/our-people/learning-and-development/e-learning/
Cliciwch ar "Expand all" (isod i'r dde) am restr o gyrsiau
Click on "Expand all" (below right) for a list of courses