Sefydlu


E-Ddysgu Allweddol


Polisiau a Gweithdrefnau


Iechyd a Diogelwch

Welcome mat

Computer and desk

corporate woman

Banana and foot

Welcome

Key E-Learning

Policies & Procedures

Health & Safety

 

 

 

 


Effeithiolrwydd 

Personol


Cydraddoldebau a'r 
Iaith Gymraeg


Gofal 
Cymdeithasol

 
Cyllid a TGCh 

man with coffee

Rainbow people and ballons

Holding hands

people computer

Personal
Effectiveness

Equalities & 
Welsh Language

Social 
Care

Finance 
& ICTOs oes angen Allwedd Cofrestru 
defnyddiwch: 
Carm103%


If an Enrolment Key is required,
please use: 
Carm103%


NODIADAU:
Os nad yw'r modiwl yn gweithio'n iawn, rhowch gynnigar borwr arall.  Rydym yn argymell Chrome, Edge, Mozilla Firefox, neu Safari.
Mwy o wybodaeth:
https://einpobl.sirgar.llyw.cymru/ein-pobl/dysgu-a-datblygu/e-ddysgu/


NOTES:
If the module does not work properly then try another internet browser. We recommend Chrome, Edge, Mozilla Firefox or Safari.
More information:
https://ourpeople.carmarthenshire.gov.wales/our-people/learning-and-development/e-learning/
Cliciwch ar "Expand all" (isod i'r dde) am restr o gyrsiau
Click on "Expand all" (below right) for a list of courses