Croeso i'r system rheoli dysgu newydd ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Gallwch weld fideos wedi'u hanimeiddio, e-ddysgu ac adnoddau ychwanegol drwy glicio ar y maes pwnc neu drwy ddefnyddio'r blwch chwilio isod. Maen nhw’n ar gael i ddefnyddio 24/7 o unrhyw gyfrifiadur, ffôn symudol neu dabled.

Mae e-ddysgu pellach ar gael ar wefan dysgu y Gwasanaeth Sifil.

 

Ewch yn ôl i'r Ganolfan Ddysgu

                

 WG dragon logo

 

Welcome to the new Learning Management System for the Welsh Government.

You can find e-learning, animated videos and additional resources by clicking on the subject area or by using the search box below. These are available to use 24/7 from any computer, smart phone or tablet.

Further e-learning is available on Civil Service Learning.

 

Return to the Learning Hub