Corporate Plan Image

Croeso i Portal E-Ddysgu Cyngor Sir Ddinbych.  Defnyddiwch y botymau isod i fynd a chi i'r modiwlau E-ddysgu sydd ar gael. 
Welcome to Denbighshire County Council E-learning Portal.  The buttons below will take  you to the available e-learning modules. 

 

Teipiwch eich enw defnyddiwr, sef yr hyn rhydych yn ei ddefnyddio fel arfer i fewngofnodi, e.e. johe8513.  Eich cyfrinair fydd Welcome1% gydag 'W' fawr.  Os gofynir ichi nodi allwedd cofrestru i agor modiwl, defnyddiwch Denb106%

To log in use your normal user name, e.g. johe8513.  Your password will be Welcome1% with a Capital 'W'.  If asked for an enrolment key to open a module, use Denb106%.

 DCC employee button