ENGLISH

CSYM

Porth E-Ddysgu

Croeso i Porth E-Ddysgu Cyngor Sir Ynys Môn. 

Defnyddiwch y botymau isod i bori drwy'r safle. 

Gwelwch cyfarwyddiadau mewngofnodi isod.

 

Beth yw E-Ddysgu? Cymorth 

Rheolwyr Gofal Cwsmer a Sgiliau Proffesiynol Llesiant

Iechyd a Diogelwch Yr Iaith Gymraeg Datblygiad Aelodau

Bydd manylion mewngofnodi’n cael eu creu’n awtomatig ar gyfer holl staff y Cyngor, yn cynnwys staff ysgolion ac aelodau etholedig. Efallai y bydd peth oedi os ydych newydd ymuno â’r Awdurdod.

Eich enw defnyddiwr fydd y blaenlythrennau “YM” wedi eu dilyn gan eich rhif cyflog, sydd wedi ei nodi ar eich slip cyflog.

Pan fyddwch yn mewngofnodi i’r safle am y tro cyntaf eich cyfrinair fydd croeso1%

Enw Defnyddiwr: YM & Rhif Cyflog (e.e. YMP01236)

Cyfrinair: croeso1%

Fe gofynnir i chi newid eich cyfrinair yn syth pan fyddwch yn mewngofnodi i’r safle am y tro cyntaf ac ni fydd modd i chi barhau heb ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Os na ofynnir i chi newid eich cyfrinair, yna argymhellir eich bod yn gwneud hynny eich hun cyn gynted â phosibl.

Dyma gwrs 10 awr ychwanegol i chi ei ddilyn ar ôl cwblhau cwrs Croeso Cymraeg Gwaith.

Yn yr uned hon byddwch yn cymryd golwg ar y canlynol:

cyfarfod pobl

• croesawu

• Cymryd galwad ffôn a throsglwyddo'r alwad

• Gwrando am eiriau allweddol mewn sgwrs ffôn

• trefnu a hwyluso cyfarfod

Manylion y cwrs

Bydd y cwrs am ddim.

Bydd y cwrs ar gael ar amser sy’n gyfleus i ti.Bydd y cwrs ar gael ar ddyfais electroneg yn y gwaith neu gartref.

Bydd y linc isod yn agor mewn ffenestr naid tuag at adnodd Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, i ddychwelyd i'r dudalen yma, caewch y ffenestr naid.

Ni all Cyngor Sir Ynys Môn fod yn atebol am unrhyw adnoddau allanol.

Wrth gofrestru am y cwrs, bydd angen dewis 'Isle of Anglesey County Council' o'r rhestr sefydliadau.

Yma cewch fynediad at Gwestiynau Cyffredin, canllawiau a manylion cyswllt ar gyfer derbyn cymorth a chefnogaeth gydag unrhyw agwedd ar E-Ddysgu neu’r Porth E-Ddysgu.

This page is available in English through the below link.

Help

Os yw E-Ddysgu yn newydd i chi, neu eich bod eisiau gwybod mwy am gefndir E-Ddysgu neu eisiau rhoi cynnig ar fodiwl byr cyn cychwyn ar un o’r modiwlau llawn sydd ar gael, yna bydd yr adran hon yn ddefnyddiol i chi.

This page is available in English through the below link.

What is E-Learning?