Croeso i Portal E-Ddysgu Cyngor Sir y Fflint.                                             

Welcome to the Flintshire County Council E-learning Portal.

Defnyddiwch y botymau isod i fynd a chi i'r modiwlau E-ddysgu sydd ar gael.

Teipiwch eich enw defnyddiwr, sef yr hyn rhydych yn ei ddefnyddio fel arfer i fewngofnodi, e.e. j8513. Eich cyfrinair fydd Welcome01% gydag 'W' fawr. Os gofynir ichi nodi allwedd cofrestru i agor modiwl, defnyddiwch Flin107%.

The buttons below will take you to the available e-learning modules.

To log in use your normal user name, e.g. j8513. Your password will be Welcome01% with a capital 'W'. If asked for an enrolment key to open a module, use Flin107%.