This e-learning explains our view regarding the standards of behaviour that you have the right to expect and are expected to show others. It also illustrates how to identify and deal with unacceptable behaviour. 

Mae'r e-ddysgu hwn yn esbonio ein safbwynt o ran y safonau ymddygiad y mae gennych hawl i'w disgwyl ac y disgwylir i chi eu dangos i eraill. Mae hefyd yn dangos sut i nodi ac ymdrin ag ymddygiad annerbyniol.