Finance Academy logo - Celtic icon and bi-lingual name   Learning and Development Platform

  

Croeso i lwyfan dysgu a datblygu Academi Gyllid GIG Cymru. Defnyddiwch y botymau isod i weld yr adnoddau sydd ar gael i chi.

Welcome to NHS Wales Finance Academy learning and development platform. Use the buttons below to see resources available to you.  

 Staff cyllid GIG Cymru

 

 Staff GIG Cymru  

 

 Ein partneriaid 

team placing hands on top of each other

         

doctor looking at reports

          

woman looking at information

NHS Wales finance staff

 

Other NHS Wales staff 

   

Our partners

         

Adnoddau i gefnogi eich datblygiad a gwella eich sgiliau

Resources to support your development and improve your skills

 

 Adnoddau i wella eich dealltwriaeth o gyllid 

Resources to improve your understanding of finance

 

Adnoddau a rennir ar gyfer ein sefydliadau partner 

Shared resources for our partner organisations   

 

 

Amdanom ni

 

Cysylltu â ni

      

About us

 

Contact us