Mae'r cyntaf o'r rhain yn fodiwl hyfforddi rhyngweithiol sy'n rhoi cyflwyniad i ddiogelu. Rydyn ni wedi'i ddatblygu ar gyfer Bwrdd Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Mae'r modiwl wedi'i anelu'n bennaf at y rhai sy'n gweithio yn y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, ond mae hefyd yn addas ar gyfer unrhyw un sydd am gael dealltwriaeth sylfaenol o ddiogelu. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sy'n edrych i gael swydd mewn gofal yng Nghymru.

 

Mae'r modiwl yn seiliedig ar weithdrefnau diogelu Cymru a lansiwyd yn 2019 ac, ar ôl ei gwblhau, byddwch yn gallu:

  • esbonio'r term 'diogelu'
  • cydnabod camdriniaeth neu'r risg o gamdriniaeth, niwed neu esgeulustod
  • gwybod pa gamau i'w cymryd os ydych chi'n dyst neu'n amau camdriniaeth, niwed neu esgeulustod, neu os bydd rhywun yn dweud wrthych chi eu bod yn cael eu cam-drin
  • dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r deddfau sy'n ymwneud â diogelu
  • cydnabod bod dyletswydd arnoch chi i riportio camdriniaeth, niwed neu esgeulustod.

 

Bydd mwy o fodiwlau e-ddysgu ar bynciau eraill ar gael ar y platfform hwn yn ystod y misoedd nesaf. Cofiwch ddod yn ôl i ddarganfod beth sy'n newydd.

E-ddysgu