Mae diogelu’n gyfrifoldeb i bawb. Rydym i gyd yn gyfrifol am les oedolion, pa rôl bynnag sydd gennym o fewn y cyngor.

Safeguarding is everybody's business. We all have a responsibility to safeguard the well-being of adults, whatever our role within the council.