Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â materion cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer cyflogwyr, cyflogeion a defnyddwyr gwasanaethau yn y sector cyhoeddus. Mae'r modiwl yn cyfeirio weithiau at lywodraethwyr ysgolion. Fel cynghorydd, efallai y byddwch hefyd yn llywodraethwr ysgol, a bydd yr egwyddorion a nodir yn berthnasol i’r ddwy rôl.

Dylai gymryd tua 30 munud i'w gwblhau.

_________________________________________________________________________________________________________________________

This module addresses equality and diversity issues for employers, employees and service users within the public sector. The module makes some reference to school governors. As a Councillor, you may also be a school governor and the principles covered will be relevant to both roles.

  

This module should take about 30 minutes to complete.