Nod y modiwl hwn yw eich helpu i ddeall pwysigrwydd y fframwaith moesegol a’r Cod Ymddygiad, ac mae wedi cael ei ddatblygu ar y cyd gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

This module will aim to help you understand the importance of the ethical framework and Code of Conduct and has been co-developed in partnership with the WLGA.