Mae e-ddysgu yn golygu unrhyw fath o ddysgu y gallwch ei gyflawni ar gyfrifiadur, ffôn clyfar, neu dabled. Gallwch wneud cwrs neu diwtorial ar-lein, wylio podlediad neu ddefnyddio e-bost i gyfathrebu â dysgwyr eraill neu i drafod problem ar-lein.

 Mae e-ddysgu yn eich caniatáu i ddysgu unrhyw bryd sy’n gyfleus i chi. Gall ddisodli, neu lunio rhannau o’r hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth.

 Ar hyn o bryd, mae’n bosib bod gennych chi lawer o gwestiynau:

 

  • A fyddai e-ddysgu yn addas i mi?
  • Pa fathau o e-ddysgu sydd ar gael?
  • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng e-ddysgu a hyfforddiant traddodiadol?
  • Beth yw manteision e-ddysgu?

 Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i ganfod yr atebion.

_____________________________________________________________________________________________________________________

E-learning is any learning that you complete on a computer, smart phone or tablet.  You might do an online tutorial or course, watch a podcast or use email to communicate with other learners to discuss a problem online.

E-Learning can allow you to learn at a time and place that is best for you.  It may replace, or form part of, classroom-based training.

At this stage you may have lots of questions:

  • Would e-learning suit me?
  • What types of e-learning are available?
  • What are the differences between e-learning and traditional training?
  • What are the benefits of e-learning?

This module will help you find the answers.