Ni fyddai’r rhan fwyaf o bobl busnes yn rhoi ysgrifennu'n dda ar frig eu rhestr o sgiliau allweddol.  Ac eto, ysgrifennu yw’r prif gyfrwng cyfathrebu yn y rhan fwyaf o sefydliadau o hyd. Mae gallu ysgrifennu'n effeithiol yn arbed amser, ymdrech a rhwystredigaeth.

Yn y modiwl hwn byddwch yn dysgu sut mae datblygu eich sgiliau ysgrifennu a sut mae ysgrifennu’n effeithiol.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Most business people would not put being able to write well at the top of their key-skills list. And yet writing is still the primary communication medium in most organisations. Being able to write effectively saves time, effort and frustration.
In this module, you will learn how to develop your writing skills and write effectively.