Pwrpas y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i chi o ymwybyddiaeth o straen yn y gwaith. Mae’r modiwl yn egluro beth yw straen, a sut mae’n cael ei fynegi yn gorfforol ac yn feddyliol.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

This module is designed to give you an overview of stress awareness at work. The module explains what stress is and how it is expressed physically and psychologically.