Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i bwysigrwydd gwneud penderfyniadau cynaliadwy er budd Cenedlaethau'r Dyfodol.   Bydd yn dweud popeth yr ydych angen ei wybod ynglŷn â Deddf 2015, beth ydyw, sut y bydd yn gweithio, a beth yw eich cyfrifoldebau.

Dylech anelu at dreulio tua 45 munud yn cwblhau'r modiwl.

______________________________________________________________________________

This module will introduce you to the importance of making sustainable decisions in the interests of Future Generations. It will tell you everything you need to know about the Act in 2015, what it is, how it's going to work, and your responsibilities.

You should aim to spend around 45 mintes completing the module.