Fel cynghorydd, mae siarad cyhoeddus yn rhan allweddol o’ch rôl. Mae’n bosib bod meddwl am y peth yn codi arswyd arnoch chi, ond yn y modiwl hwn, byddwch yn archwilio sut i baratoi, trefnu, strwythuro ac, yn y pen draw, cyfleu eich neges yn hyderus.

Drwy astudiaethau achos sydd wedi’u lleoli mewn tref ddychmygol o’r new Tref Rhithwir, byddwch yn ymdrin â’r ddau fath o siarad cyhoeddus y mae cynghorydd yn dod ar eu traws amlaf - annerch cyfarfod cyhoeddus a delio ag ymateb pobl, a sut i baratoi a chyflwyno anerchiad sydd wedi’i threfnu ymlaen llaw ger bron pwyllgor neu gynulleidfa arall.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

As a councillor, a key part of your role lies in public speaking. It can be a daunting prospect but in this module you will explore how to prepare, organise, structure and ultimately deliver your message with confidence.
 
Through case studies based in the virtual town of Tref Rhithwir, you will address the two main instances of public speaking that a councillor meets most often - addressing public meetings and dealing with reactions, and how to prepare and deliver a pre-arranged speech to a committee or other audience.