Os oes cyfrif gyda chi eisioes, mewngofnodwch yma.


Bydd eich enw defnyddiwr yn cael ei gyhoeddi i chi yn lloel, os nad ydych wedi gallu i gofrestru eich hunain.Unwaith y byddwch wedi cael mynediad i’r safle e-ddysgu byddwch yn cael eich annog i newid eich cyfrinair i un fydd yn fwy diogel.

Rhaid galluogi briwsion yn eich prowr. Help gyda Rhaid galluogi briwsion yn eich prowr
Mae rhai cyrsiau yn caniatáu gwesteion i fynd i mewn

Os yr ydych yn gweithio oddi mewn i’r sector gyhoeddus yng Nghymru, defnyddiwch yr adran hon i gofrestru eich hunain.

Noder os gwelwch yn dda nad yw rhai sefydliadau yn caniatau i chi gofrestru eich hunain. Os nad oes modd i chi gofrestru eich hunain cysylltwch â’r ddesg gymorth trwy elearning@wales.nhs.uk neu 01443 848636
 1. Llenwch eich manylion ar y ffurflen Cyfrif Newydd.
 2. Anfonir e-bost i'ch cyfeiriad e-bost ar unwaith.
 3. Darllenwch yr e-bost a chlicio ar y ddolen i'r we yn y neges.
 4. Caiff eich cyfrif ei gadarnhau a byddwch wedi mewngofnodi.
 5. Nawr, dewiswch y cwrs yr ydych am gymryd rhan ynddo.
 6. Os gofynnir i chi roi "allwedd cofrestru" - rhowch yr un
  a gawsoch gan eich athro. Bydd hyn yn eich "cofrestru" ar y cwrs.
 7. Nawr gallwch gael gweld y cwrs cyfan. O hyn ymlaen dim ond eich
  enw defnyddiwr a'ch cyfriair personol fydd eu hangen arnoch (ar y ffurflen ar y dudalen hon)
  i fewngofnodi a chael gweld unrhyw gyrsiau yr ydych wedi cofrestru arnynt.