Aberystwyth

 

I mewngofnodi, dilynwch y cyfarwyddiadau isod

Enw Defnyddiwr: CCC + Rhif Cyflogau (e.e. CCC0123456)

Cyfrinair: changeme01%

 Pan fyddwch wedi cyrraedd y safle E-ddysgu byddwch yn cael neges yn gofyn i chi newid eich cyfrinair. Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, e-bostiwch: dysgu@ceredigion.gov.uk

 

 To log in, follow the instructions below

Username: CCC + Payroll Number (e.g. CCC0123456)

Password: changeme01%

Once you have gained access to the E-learning site you will be prompted to change your password. If you have forgotten your password, e-mail: dysgu@ceredigion.gov.uk