Mae cadeirio gwahanol fathau o gyfarfodydd yn rhan hanfodol o’ch rôl fel cynghorydd, a’r rheini’n amrywio o gyfarfodydd cyhoeddus, byrddau partneriaeth a phwyllgorau anffurfiol y cyngor. Yma cewch gyfle i ddysgu rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer y dasg, yn ogystal ag amrywiaeth o awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu i ddelio â sefyllfaoedd sy’n gallu bod yn anodd.

 

Bydd y modiwl hwn yn defnyddio astudiaethau achos o gyngor rhith-dref o’r enw Tref Rhithwir, ac yn eich arwain, gam wrth gam, drwy’r gwaith paratoi y bydd angen i chi ei wneud, cynnal y cyfarfod a phleidleisio cyn dirwyn y cyfarfod i ben. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

A vital part of your role as a councillor is the chairing of various types of meetings, from public meetings and partnership boards to informal council committees. Here you will learn some of the basic skills required for the task, as well a selection of valuable tips to help you through potentially sticky moments.

 

Using case studies set at the council of the virtual town of Tref Rhithwir, this module will walk you through the process step by step, from the preparation you will need to undertake through running the meeting and then voting and drawing the meeting to a close.