Mae’r modiwl yn amlinellu sut i ymdrin â gwybodaeth yn ddiogel er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth a’n polisïau.

Mae dyletswydd ar gynghorau a’u staff i ddiogelu data ac ymdrin â gwybodaeth mewn ffordd ddiogel.

___________________________________________________________________

This module outlines how to treat information securely to comply with legislation and our policies.

A council and its staff have a duty to protect data and treat information securely.