Erbyn diwedd y cwrs byr hwn, byddwch yn gallu:

  • Pennu’r angen i gydbwyso pwysigrwydd a brys yn eich llwyth gwaith
  • Bod yn fwy hyderus wrth flaenoriaethau a threfnu eich llwyth gwaith
  • Adnabod ymddygiadau gwaith cynhyrchiol a diffrwyth
  • Adnabod eich arddull personol wrth reoli gwahanol ymyriadau - papur, pobl a negeseuon e-bost
  • Hybu arferion gwaith i reoli amser yn effeithiol, a’u manteision i’ch sefydliad chi

_______________________________________________________________________________________

By the end of this short course you will be able to: 

  • Determine the need to balance both urgency and importance in your workload
  • Prioritise and organise your workload more confidently
  • Recognise productive and unproductive work behaviours
  • Identify your own personal style when managing different interruptions - paper, people and e-mails
  • Positively promote good time management working practices and their benefit to your personal organisation