Ar ôl cwblhau’r modiwl, byddwch yn:

 

  • Deall ystyr Deallusrwydd Emosiynol (DE)
  • Deall sut gall DE gynyddu eich hunanymwybyddiaeth emosiynol
  • Deall sut gall DE eich helpu i weithio gyda phobl eraill
  • Gwerthfawrogi sut y gallwch ddefnyddio DE i wella perthnasau yn y tîm a’i berfformiad
  • Meddu ar restr wirio o beth rydych chi am ei wneud yn wahanol yn eich gwaith a’ch bywyd bob dydd er mwyn i chi elwa ar DE

 

Dylech dreulio oddeutu 40 munud yn cwblhau’r modiwl hwn.

____________________________________________________________________________________________________________

By the end of the module you will:

  • Know what is meant by Emotional Intelligence (EI)
  • Understand how EI can increase your emotional self-awareness
  • Understand how EI can help you work with others
  • Appreciate how you can use EI to bring improvements in team relationships and performance
  • Have a checklist of what you intend to do differently in your work and daily life to benefit from EI

You should aim to spend around 40 minutes completing this module.