Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio i roi Cyflwyniad i Graffu i chi.

Gallwch weithio trwy’r adrannau yn eich amser eich hun. Bydd pob adran yn cymryd tua 5 munud i’w chwblhau ac mae’n cynnwys rhai enghreifftiau ymarferol i chi wirio eich dealltwriaeth.

________________________________________________________________________________________

Bydd y modiwl yn cymryd tua 35 munud i’w gwblhau.

This module is designed to give you an Introduction to Scrutiny

You can make your way through the sections in your own time. Each section will take about 5 minutes to complete and includes some practical examples for you to check your understanding.

This module will take approximately 35 minutes to complete.